Uuden ajan liikennepolitiikan suuntaviivat määritelty

(LVM tiedote 12.04.2012)

Liikennepolitiikkaa tulee suunnitella osana koko yhteiskunnan kehittämistä. Tiivis yhteistyö eri hallinnonalojen kesken luo toimivimmat edellytykset toimivalle liikennejärjestelmälle ja yhdyskuntarakenteelle. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jotta yhteiskunnan toimintoja voidaan tehostaa ja käyttää yhteisiä voimavaroja järkevästi.

Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 12. huhtikuuta. Siinä linjataan liikennepolitiikkaa vuosille 2012-2022.

Pääotsakkeet:
- Liikenneratkaisuja kehitetään osana muuta yhteiskuntaa - meri- ja lentoliikenteelle omat strategiat
- Rohkeutta uudenlaiseen ajatteluun
- Investointeja tehdään ja raideliikenteeseen panostetaan
- Joukkoliikennettä kehitetään voimakkaasti
- Ympäristöystävällisempää liikennettä
- Avoimella valmistelulla yhteiseen lopputulokseen

Lue koko tiedote lvm.fi-palvelussa: www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4106270external link, opens in new window

Liikennehankkeet 2012-15 kartalla. PDF

Liikennepoliittinen selonteko kokonaisuudessaan:
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1985456&name=DLFE-15510.pdf&title=Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä. Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle 2012.

Päivittää: 2012-05-11
bigger image
Kuvassa liikenne-hankkeet hallituskaudella 2012-15, ja valitettavasti Keskipohjolan kuljetuskäytävällä ei kovin montaa kohdetta ole.
Asiaan liittyvää:
Kansliapäällikkö Pursiainen: Uudessa liikennepolitiikassa vähemmällä voi saada enemmän:
www.lvm.fi/web/fi/tiedote/-/view/4109225external link, opens in new window

Kylmä suihku Keski-Suomen maakuntaan (KSML 13.4.2012)PDF

Eu and Baltic sea region Eu Baltic sea region